نماهنگ فیلم و مجموعه مستند

فعالیت های سینمایی

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی/ فیلم سینمایی " ساحل امن " / تهیه کننده: کرامت پورشهسواری با کد تهیه کنندگی ۱۳۳۷/ پخش در سینماهای سراسر کشور و شبکه سوم سیما / تهران / ایران / شهریور ۹۵ ، آذر ۹۵

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی/ فیلم سینمایی " شاید یک معجزه " / تهیه کننده: کرامت پورشهسواری با کد تهیه کنندگی ۱۳۳۷/ پخش در سینماهای سراسر کشور و شبکه سوم سیما / تهران / ایران / آبان ۹۳ ، دی ۹۳

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی/ فیلم سینمایی " عصر بارانی " (با نام موقت سکوت مادرانه در قرار داد) / کمپانی: سیما فیلم / پخش در سینماهای کشور/ تهران / ایران / مرداد ماه ۹۱ ، شهریور ۹۱

انیمیشن ها :

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و صداگذاری/ انیمیشن " ماه تی تی " / کمپانی: صدا وسیمای استان فارس و شبکه پویا / پخش از شبکه سراسری( ملی )پویا / تهران / ایران / مهرماه ۹۷ ، فروردین ۹۸ https://www.telewebion.com/episode/۱۹۹۸۹۵۴

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و صداگذاری/ انیمیشن " اسرار پنهان غار شاپور " / کمپانی: صدا وسیمای استان فارس/ شیراز / ایران / خرداد ۹۷ ، شهریور ۹۷

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و صداگذاری/ انیمیشن " قصه های آرینا " / کمپانی: صدا وسیمای استان فارس و شبکه پویا / پخش از شبکه سراسری( ملی )پویا / تهران / ایران / اردیبهشت ۹۶ ، دی ماه ۹۶

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و صداگذاری/ انیمیشن " قصه های دوان " / کمپانی: صدا وسیمای استان فارس / پخش از شبکه فارس و شبکه دوم سیما / شیراز – ایران – آذر ۹۲ ، اردیبهشت ۹۳

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی / انیمیشن " روباه و خروس " / کمپانی: مرکز پویا نمایی صبا / پخش از شبکه دوم سیما / تهران / ایران / دی ماه ۹۱ ، فروردین ۹۲