برخی از فعالیت من در زمیته تولید کتاب صوتی:

• آهنگسازی و تنظیم موسیقی / کتاب صوتی مثل ها و قصه هایشان / ۱۲ کتاب صوتی برای ۱۲ ماه / کمپانی: نوین کتاب گویا / تهران – ایران – خرداد ۹۸ ، شهریور ۹۸
• آهنگسازی و تنظیم موسیقی / کتاب صوتی قصه های مجید ۳ کتاب صوتی/ کمپانی: نوین کتاب گویا / تهران – ایران – فروردین ۹۷ ، شهریور
• اجرای برنامه و کنسرت گروه سلوک در آیین رونمایی از کتاب صوتی گلستان سعدی – تهران – فرهنگسرای ابن سینا - فروردین سال ۱۳۹۵ ( این کتاب صوتی توسط مهدی زارع آهنگسازی و توسط گروه موسیقی سلوک در استدیو ضبط شده است).


برخی از فعالیت من در زمیته تولید کتاب صوتی: