سوابق حضور کنسرت ها

• کنسرت مشترک گروه موسیقی سلوک با نوازندگان مطرح موسیقی کشور ساحل عاج سال 2018
• اجرای موسیقی گروه سلوک ( دونوازی ) در تلوزیون ملی ساحل عاج شبکه ی RTI سال 2018
• اجرای موسیقی گروه سلوک در تلوزیون کشور آلبانی شبکه ORA NEWS سال 2017
• اجرای موسیقی گروه سلوک در تلوزیون کشور آلبانی شبکه CHANNEL ONE سال 2017
• اجرای کنسرت آموزشی و پژوهشی گروه موسیقی سلوک در هنرستان موسیقی شهر تیرانا – کشور آلبانی سال 2017
• اجرای موسیقی گروه سلوک در کالج سعدی در شهر تیرانا – کشور آلبانی سال 2017
• اجرای کنسرت آموزشی و پژوهشی گروه موسیقی سلوک در هنرستان موسیقی شهر فییر (Fier) - کشور آلبانی سال 2017
• کنسرت موسیقی گروه سلوک در جشنواره نوروزی ایران در شهر کامپالا – کشور اوگاندا سال 2016
• اجرای موسیقی گروه سلوک در تلوزیون ملی کشور اوگاندا – شهر کامپالا سال 2016


کنسرت ها

ALT

کنسرت مجارستان

ALT

شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی جهانگردی و صنایع وابسته در خراسان

ALT

کنسرت گروه موسیقی سلوک در بزرگترین جشنواره تابستانی پایتخت

ALT

کنسرت با گروه موسیقی همدلان نوا

ALT

شرکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

ALT

کنسرت گروه موسیقی سلوک