کنسرت گروه موسیقی سلوک در بزرگترین جشنواره تابستانی پایتخت

کنسرت گروه موسیقی سلوک در بزرگترین جشنواره تابستانی پایتخت – تالار وحدت – تیرماه سال ۱۳۸۷

عکس های کنسرت